En Fa
En Fa

 

از آنجا که طراحی و اجرای اتاق سرور استاندارد ذاتا امری پیچیده است و نیازهای خاص خود را برای تامین منابع برق، تهویه مطبوع، سیستمها ی اعلام و اطفاء حریق و … دارند. احداث اتاق سرور یک سرمایه گذاری بزرگ است و باید برای اثر بخشی حداکثری بصورت یکپارچه با بقیه قسمتهای مرکز داده طراحی شود. رویکرد جامع پیما عمران نیرو به پروژه های تجاری بر مبنای این هدف پایه ریزی شده است. با در هم آمیختن تمامی تخصصهای مورد نیاز برای پروژه خود از جمله IT ، مهندسی و متخصصین طراحی به صورت یکه تیم مشترک و واحد از آغاز تا پایان و نتیجه آن یک اتاق سرور است که به صورت موثر عمل می نماید و نیازهای شما را با قابلیت های انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری را پوشش دهد. ایجاد اتاق سرور از سرمایه گذاری های نسبتا بزرگ و پیچیده اما ضروری است. آنچه برای اطمینان از بازگشت این سرمایه گذاری اهمیت دارد این است که اطمینان حاصل نماییم که تمام اجزای اتاق سرور به درستی عمل می نمایند.

 

نگاهي به طراحي اتاق سرور استاندارد

 

 

http://www.mums.ac.ir/shares/hit/hardware/RServer/clip_image002.jpg

 

ايجاد مكاني امن در جهت متمركز كردن سرورهاي شبكه و استفاده از منابع مشترك نگهداري، از عوامل مهم و تاثيرگذار پيشبرد كاري يك سازمان مي باشند لذا در اين راستا اتاق سرور ايجاد شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. اهداف اصلي در پياده سازي اتاق سرور عبارتند از مقاومت سازه، ايمني نفوذپذيري و اطمينان از صحت داده ها. دراين نوشتار مواردي كه در طراحي و پياده سازي اتاق سرور استاندارد مبتني بر استاندارد مديريت امنيت اطلاعات مدنظر مي باشد آورده شده است.

ساختار فيزيكي
تقويت ساختار، مقاوم سازي و ضد زلزله سازي

 

مكان مناسب جهت اتاق سرور

معمولا اتاق سرور را در پايينترين طبقه درنظر مي گيرند و اين مكان بايد با كانالها و رايزرهاي ساختمان در ارتباط باشد. در صورتيكه از اين اتاق به اتاق هاي ديگر و همچنين به طبقات ديگر كانالي وجود نداشته باشد بايد آن را ايجاد كرد.

 

سيستم هاي مكمل
سيستم تهويه و تخليه گرد وخاك
سيستم اطفاي حريق
درب ضدحريق و مقاوم
رنگ ضد حريق يا EPOXY
دوربين هاي كنترلي
سيستم جارو برقي Vacuum Cleaner
سيستم كنترل دسترسي تردد
سيستم تامين روشنايي
سيستم خنك كننده داخلي
تابلو برق و ATS
يو پي اس
ژنراتور تامين
چاه ارت

 


ساختار شبكه كامپيوتري اتاق سرور

 

آماده سازي اتاق سرور جهت ارتباطات شبكهاي سرورها با ايستگاههاي مختلف شبكه از جمله كارهاي پايهاي در اتاق سرور مي باشد. در واقع كليه كارها و هزينههايي كه در اتاق سرور انجام مي شود هدفش استفاده منطقي و مطمئن از تجهيزات اتاق سرور مي باشد. در زير دو ساختار فيزيكي-منطقي شبكه آمده است :
ساختار فيزيكي شبكه

 

مركز اطلاعات و پردازش روي شبكه سرورها هستند لذا ارتباط مناسب اين سرورها با مجموعه شبكه امري اجتناب ناپذير است.
كابل كشي استاندارد

 

رعايت اصول كابلكشي ساخت يافته و همچنين درنظر داشتن خمها و زواياي مختلف در كابل كشي اتاق سرور بايد در نظر گرفته شود.
ثابت كردن رك ها

 

به دليل جلوگيري از واژگون شدن ركها در هنگام زلزله ، ركها بايد به كف وصل و مهار شوند. پيش از اجراي كف و ايجاد كانالهاي مختلف بايد محل استقرار ركها تعيين شده و بست ها و Holder هاي نگهدارنده در آن تعبيه شود لذا دانستن نوع و مدل ركها ، اندازه آنها ، موقعيت مكاني نسبت به يكديگر بايد تعيين شوند.
نكته : برخي از ركها نظير ركهاي HP داراي اتصالات مخصوص بوده و جهت نصب صحيح رك بايد از آنها استفاده كرد.
كانال هاي عبور

 

جهت نظم بخشيدن به كابلهاي Portable نظير كابلهاي رابط برق ، Patch Cordها و ... ، مسير عبور استاندارد كابلي توكار در اتاق سرور صورت مي گيرد. اين كانالها بايد داراي درپوش مناسب بوده و بين مسيرهاي Data و برق فاصله ايجاد نمايد.
ساختار منطقي شبكه

 

ساختار منطقي و نرم افزاري سرورها امكان استفاده مطمئن از اطلاعات روي سرورها را مهيا مي سازد لذا اتخاذ استراتژي مناسب ارتباط سرورها با يكديگر و همچنين ارتباط ايستگاه هاي كاري با آنها بايد پس از نصب فيزيكي اتاق سرور انجام شود. درزير به برخي از تنظيمات منطقي و نرم افزاري اشاره شده است:
دامين كنترلر و سرويس هاي شبكه نظير DHCP ، DNS و ...
VLAN و تقسيم سوئيچي
ايجاد Access List روي سوئيج هاي شبكه
ايجاد Routing و Gatewayشبكه
و ...

 

امنيت
آسيبها و نفوذهاي گزارش شده به سيستمهای مبتني بر اطلاعات در سرتاسر جهان رو به افزايش است. با گذشت زمان ابزارها و روشهای نفوذ به سيستمهای اطلاعاتی و شبکه های کامپيوتری ساده و ساده تر می شوند و نفوذگرها با اين ابزار و حداقل دانش مجال نفوذ را می يابند. بر اين اساس محرمانه بودن، در دسترس بودن و يكپارچگي اطلاعات، امري اجتناب ناپذير براي توسعه سيستم ها كامپيوتري و سرورها است و بايد در برنامه تجهيز اتاق سرور مدنظر قرار گيرد.

 

مرسوم ترين روش هاي امنيتي عبارتند از :

 

استفاده از ويروسكش مناسب
استفاده از فايروال با تنظيم صحيح
نصب سيستمهاي نمايشگر نظير IDS

 

نسخه پشتيبان

 

ايجاد امكانات مناسب برگرداندن اطلاعات ازبين رفته از تدابيري است كه بايد مدير شبكه در دستور كار خود قراردهد. استفاده از ساختار SAN و تجهيزات مبتني بر NAS ، همچنين Mediaهاي ذخيره سازي متنوع با توجه به حجم اطلاعات و اهميت آن ها مثال هايي از آنهاست.

 

نكته: درصورتيكه راه اندازي SAN را در دستور كاري خود داريد بايد بستر اصلي پياده سازي آن را در اتاق سرور پيشبيني نماييد.

 


سرور مناسب

 

سرورها ، كامپيوترهاي قدرتمند با توان پردازش و ذخيره سازي بالايي هستند كه به عنوان مركز منطقي نرم افزارهاي مختلف شبكه درنظر گرفته مي شوند. Data Base هاي مختلف نظير SQL ، Oracle و ... روي اين بستر ايجاد شده و ايستگاههاي كاري مرتبط با شبكه را تغذيه مينمايند. با توجه به فضاي محدود اتاق سرور و لزوم بهينه از فضا ، استفاده از سرور هاي كشويي Rack mount پيشنهاد مي شود. اين سرورها سرپرست شبكه را قادر خواهند ساخت تا به راحتي به آنها دسترسي داشته و بنا به شرايط آن ها را افزايش يا كاهش

 

.کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پیما عمران نیرو می باشد.