نمایندگی تجهیزات Emerson

امرسون شرکتی با فناوری و تولیدکننده جهانی متفاوت میباشد، محدوده وسیعی از خدمات و تولیدات در صنعت، تجارت، بازار مصرف فرآیند مدیریتی، اتوماسیون صنعتی، شبکه انرژی، فناوری هواشناسی، تجاری و مسکونی را پیشنهاد می‌دهد. با توجه به توانایی های مهندسی و مدیریتی پیشگام، امرسون تقریبا ۱۱۵۰۰۰ کارمند و ۲۲۰ تولید کننده محلی در سرتاسر جهان دارد.

شرکت پیما عمران نیرو، نمایندگی شرکت EMERSON در زمینه یوپی اسEMERSON و تجهیزات سرمایشی EMERSON و کلیه محصولات مرتبط با حوزه IT را دارا می باشد.

emerson-online-ups-