برخی از پروژه های مراکز داده

بانک ملت

راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده ساختمان مرکزی (فرصت) بانک ملت

دادگستری خراسان رضوی

مشاوره طراحي و ارائه نقشه ها و فايل هاي مورد نياز ديتا سنتر

استانداری كرمان

اجراي عمليات تكميلي اتاق سرور استانداري در سال 1391

بانک حكمت ايرانيان

نصب و راه اندازي، پشتيباني، تعمير و نگهداري تجهيزات شبكه

 شهرداري كرج

طراحي و مهندسي، خريد اجراي بخشي از معماري داخلي مركز داده شهرداري كرج

نیرو انتظامی

 معاونت اطلاعات و ارتباطات ناجا خريد تهيه و واگذاري تجهيزات BMS

زير ساخت امن خدمات تراكنشي

سرويس، تعمير راهبري و نگهداري تاسيسات سايت شماره 3 فرصت بانک ملت

 خدمات انفورماتيك راهبر

طراحي ، نصب تجهيزات، راه اندازي، آموزش و گارانتي زير ساخت فيزيكي مركزداده

وزارت دفاع

زیرساخت

ايز ايران

خريد و نصب و راه انداري تجهيزات زير ساخت مركز داده در سال 1392

صنايع الكترونيك زعيم

صنايع الكترونيك زعيم

 فناپ زیرساخت

تامين، حمل، نصب و راه اندازي ركها و تجهيزات جانبي مركز داده

بیمه حکمت صبا

خدمات، نصب و راه اندازي و پشتيباني زيرساخت شبكه و سخت افزار

افرانت

زیرساخت

 داده پردازي فن آوا

تامين تجهيزات و احداث ديتاسنتر در سال 1397

ایران کیش

زیرساخت

های وب

زیرساخت

بانک سرمایه

زیرساخت

رمیس

زیرساخت

معادن و صنایع

زیرساخت