پروژه های سیستم های نظارت تصویری ایمن آرا

سازمان قضایی نیروهای مسلح

تجهیز مراکز وابسته به صورت کشوری

منطقه ی آزاد تجاری صنعتی چابهار

تجهیز منطقه آزاد به سیستم نظارت تصویری و اجرای پروژه ی شهر هوشمند

بانک حکمت ایرانیان

تجهیز کلیه ی شعبات در تمامی استان های کشور

بانک ملی ایران

تجهیز شعبات مربوطه در استان های البرز و اردبیل

بیمه ی حکمت ایرانیان

تجهیز کلیه ی شعبات در تمامی استان های کشور

وزارت کشور

تجهیز به سیستم های نظارت تصویری

ارتش جمهوری اسلامی ایران

تجهیز پادگان 06 ارتش ج.ا.ا

استانداری

تجهیز استانداری استان های البرز و اردبیل

سپاه جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه امام حسین (ع) وابسته به سپاه

بیمارستان مسلمین شیراز وابسته به سپاه

پارک علم و فناوری استان قم

تجهیز مرکز به سامانه نظارت تصویری و پلاک خوان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز 137 فاوای شهرداری البرز

سازمان میادین میوه و تره بار استان قم

تجهیز سازمان به سامانه ی پلاک خوان