NetShelter Aisle Containment

NetShelter Aisle Containment

NETSHELTER_AISLE_CONTAINMENT-pima-Iran

NetShelter Aisle Containment

تجهیزات جانبی NetShelter Aisle


سیستم‌های محافظ هوای سرد و گرم برای به حداکثر رساندن قابلیت پیش‌بینی خنک سازی، ظرفیت و بهره‌وری در سطح قفسه(رک)، ردیف و یا اتاق طراحی شده‌اند. تجهیزات جانبی NetShelter Aisle. یک راه‌حل هوشمند برای مهار حرارتی است که برای افزایش بهره‌ وری سیستم خنک‌ کننده و در عین حال حفاظت از تجهیزات و پرسنل حیاتی فن‌آوری اطلاعات طراحی شده‌ است.

کنترل جریان فعال (‏AFC)‏. موجود درتجهیزات جانبی NetShelter Aisle ، اطلاعاتی را برای برقراری ارتباط با سیستم خنک‌ کننده فراهم می‌کند تا جریان هوای خنک‌کننده را به گونه‌ای تنظیم کند که با بار تجهیزات فن‌آوری اطلاعات مطابقت داشته باشد. و باعث کاهش انرژی فن نسبت به سیستم‌های خنک‌کننده معمولی شود.

تجهیزات جانبی NetShelter Aisle. با ارتفاع‌، عرض، و عمق های مختلف رک، Aisle، برای پشتیبانی از مهار Aisle گرم یا سرد سازگار می‌شود.

سیستم بازگشت هوای تجهیزات جانبی NetShelter Aisle. یک مسیر بازگشت هوای گرم متمرکز برای واحدهای CRAC / CRAH یا سیستم‌های انتقال هوای خارجی فراهم می‌کند.

سیستم ایمنی آتش انتخابی UL723S  از سنسورهای دمایی برای کاهش پنل های سقف در هنگام آتش‌سوزی استفاده می‌کند.

سیستم ایمنی آتش همچنین می‌تواند در ارتباط با یک تشخیص دهنده دود در Aisle مورد استفاده قرار گیرد.

تجهیزات جانبی NetShelter Aisle.، یک محیط ایمن و کارآمد برای تجهیزات فن‌آوری اطلاعات و پرسنلی فراهم می‌کند که ویژگی‌های اضافی را برای روشنایی LED با کارایی بالا با تشخیص حرکت در نظر می‌گیرند.

تجهیزات جانبی NetShelter Aisle. را می توان در مناطق یا ماژول ها مستقر کرد تا مزیت را در سطح رک یا ردیف به دست آورد.

در این قسمت می توانید محصولات مشابه با توضیحات بالا را تحت دسته بندی NetShelter Aisle Containment مشاهده فرمایید.

مشاهده همه 3 نتیجه