Uniflair DX InRow Cooling

Uniflair DX InRow Cooling

Uniflair DX InRow Cooling

،سیستم های سرمایش مرکز داده های گازی یا سرمایش Dx درمواقعی به کار برده میشود. که شما بخواهید در دیتاسنتر و مراکز داده هایی که ظرفیت پایینی دارند از این سیستم استفاده کنید.


سیستم های سرمایشی دیتاسنتر یا سرمایش مخابراتی گازی یا DX دارای ظرفیت پایینی هستند که دراتاق های سرور و در مرکزهای داده مورد استفاده قرار میگیرند.

کارکردن سیستم سرمایشی مخابراتی بدین گونه است که مبرد . در نقش مایع مادون سرد {سابکول} به درون اتاق IT و تجهیزاتی که داده ها را پردازش میکنند منتقل میشوند. برخورد هوا با لوله هایی که حاوی مبرد مایع هستند باعث سرد شدن هوا میشود و مبرد مایعی که داخل لوله ها می باشد به سوپرهیت یا مافوق گرم تغییر میکنند. این مبرد گرمی که تولید شده به فضای بیرون از اتاق سرور نفوذ میکند و توسط کندانسور {سیستم تهویه دیتا سنتر}. انرژی حرارتی موجود در خود را  به بیرون انتقال میدهد وبلا فاصله بعد از مایع شدن. دوباره به فضای اتاق برمیگردد و در طی یک سیکل بسته برودت. دوباره عملیاتی که دیتا سنتر برای خنک کاری انجام میداد را ادامه میدهد.

سیستم های سرمایش مرکز داده های گازی یا سرمایش Dx درمواقعی به کار برده میشود. که شما بخواهید در دیتاسنتر و مراکز داده هایی که ظرفیت پایینی دارند از این سیستم استفاده کنید.

Dx مخفف عبارت directe expension است و به معنای انبساط مستقیم است. در هر سیستم سرمایش دیتا سنتر. که کویل اپراتور آن در مراکز داده ای هستند. اگر قابلیت تولید هوای سرد را توسط انبساط مبرد گازی داشته باشد جزدسته بندی سیستم سرمایش دیتا سنتر قرار میگرد.


در این راهکار سرمایشی. واحدهای خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو. باعث تعدیل دمای هوای رک های ردیف مقابل می شوند. فناوری سرمایشی In-Row. با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.


Uniflair DX InRow Cooling،

خانواده InRow Direct Expansion .از نزدیک منبع خنک کننده را با منبع گرما جهت بهبود قابلیت پیش بینی و کارایی مرتبط می کند .کنترل های هوشمند موجود در پیکربندی های خنک کننده هوا مستقل یا خنک کننده سیال به طور فعال برای مطابقت با بارجهت پرداختن به خواسته های گوناگون محیط های فناوری اطلاعات امروز تنظیم می شوند.این واحدها الزامات متنوعی برای سرمایش مرکز داده را برآورده می کنند.اپراتورهای فناوری اطلاعاتی که به دنبال بهبود کارایی یا استقرار تجهیزات با تراکم بیشتر هستند. از طراحی مدولار محصولات InRow Direct Expansion سود خواهند برد.

مشاهده همه 3 نتیجه