نمایندگی فروش SY160K160H

Symmetra PX مقیاس پذیر 160 کیلووات ، 400 ولت

Symmetra PX 160kW, 400V


نمایندگی فروش SY160K160H  ،ماژولار ، UPS سه فاز با کارایی بالا که با افزایش مرکز داده تا 160 کیلو وات/160 کیلو ولت آمپر مقیاس پذیر است.

شامل: کارت مدیریت شبکه ، سرویس راه اندازی اولیه، راهنمای کاربری .

نمایندگی فروش SY160K160H در اختیار شرکت فنی مهندسی پیما عمران نیرو به عنوان نماینده فروش و خدمات پس از فروش محصولات APC در ایران می باشد.

همچنین علاوه بر نمایندگی فروش SY160K160H ، شرکت فنی مهندسی پیما عمران نیرو به عنوان نماینده فروش و خدمات پس از فروش محصولات APC در ایران محصولات مشابه شامل APC SY500K500D ، APC SY48K48H-PD  را نیز پشتیبانی می کند.

 

توضیحات

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش SY160K160H در ایران

Symmetra PX مقیاس پذیر 160 کیلووات ، 400 ولت

Symmetra PX 160kW, 400V


نمایندگی فروش SY160K160H  ،ماژولار ، UPS سه فاز با کارایی بالا که با افزایش مرکز داده تا 160 کیلو وات/160 کیلو ولت آمپر مقیاس پذیر است.

شامل: کارت مدیریت شبکه ، سرویس راه اندازی اولیه، راهنمای کاربری .

نمایندگی فروش SY160K160H در اختیار شرکت فنی مهندسی پیما عمران نیرو به عنوان نماینده فروش و خدمات پس از فروش محصولات APC در ایران می باشد.

همچنین علاوه بر نمایندگی فروش SY160K160H ، شرکت فنی مهندسی پیما عمران نیرو به عنوان نماینده فروش و خدمات پس از فروش محصولات APC در ایران محصولات مشابه شامل APC SY500K500D ، APC SY48K48H-PD  را نیز پشتیبانی می کند.

  Technical Specificationمشخصات فنی

  Technical Specification

    › Output                                                                                                                         

                         Max Configurable Power (Watts)        160.0kWatts / 160.0kVA                          

  Neutral Output Current                        400A                                                       

                                            Output Voltage Note                             Configurable for                                      
  380 : 400 or 415 V 3 Phase                    
  nominal output voltage.                          

  Output Voltage Distortion                   Less than 2 %                                         


        Output Frequency (sync to mains)    50 Hz +/- 0.1 % For 50 Hz nominal         
  Unsynchronised, 50 Hz Sync to mains,  
       60 Hz +/- 0.1 % For 60 Hz nominal        
  Unsynchronised.                                     

   Other Output Voltages                          380 V,400 V , 415 V                               


  Topology                                                Double conversion online                       

  Waveform type                                      Sine wave                                               


  Overload Operation                              10 minutes at 125% and                         
            60 seconds at 150%                               

  Output Voltage THD                              < 2% for 0 to 100% linear load               

  and < 6% for full non-linear load            

                                


  Output Voltage Tolerance                    +/- 1% static and                                     
  +/- 5% at 100% load step                       

                                 Bypass                                                  Built-in static bypass

    › Input                                                                                                                            

  Input frequency                                    40 – 70 Hz                                               

                   Input voltage range                              340 – 477V                                              

  for main operations                                                                                             

  Input Total Harmonic Distortion          Less than 5 % for full load                      


  Other Input Voltages                             380 V, 415 V                                           


  Maximum Short Circuit                        380V, 400V, 415V                                   


  Withstand (Icw)                                     30.0kAmps                                              

  Input Power Factor at Full Load          0.99                                                        

    › Batteries & Runtime                                                                                                      

                                                        Battery type                                           VRLA


                                                              Included Battery Modules                   15


                                                Typical recharge time                           3.5 hour(s)


                                                   Nominal Battery Voltage                      +/- 192 V
          (split battery referenced to neutral)

                                                      End of Discharge                                  552.0A
                                                                                     Maximum Battery Current

                                                                Battery Slots Empty                             3

                                                                RBC Quantity                                        4


                                            Battery Charge Power (Watts)             14.769kWatts


                                                         DC Overcurrent Protection                  945A


                                                                Extendable Run Time                          1

                     Extended Run Options                         Symmetra-PX-160kW-400V

  End of Discharge Battery Voltage       +/- 154 V                                                 

  Efficiency in Battery Operation           94.0 %                                                    


                                                   Maximum Available Short                    10kAmps
                                                                                                        Circuit Current

                           Overload Operation                             10 minutes at 125% and

                             60 seconds at 150%                               


                                Runtime                                                 View Runtime Graph

                                 View Runtime Chart


                              Efficiency                                               View Efficiency Graph

    › Communications & Management                                                                                 

                          Interface Port(s)                                     DB-9 RS-232, SmartSlot


  Audible Alarm                                         Alarm when on battery :                         
  distinctive low battery alarm :                 
  configurable delays                                

                   Control panel                                          Multifunction LCD status and

                                         control console


                                                            Emergency Power Off (EPO)               Yes


                                                               Available SmartSlot™                            2
                                                                                                   Interface Quantity

  Physical                                                                                                                          

  Maximum Height                                    1991MM, 199.1CM                                 

  Maximum Width                                     1800MM, 180.0CM                                 

  Maximum Depth                                     1070MM, 107.0CM                                 

  Net Weight                                              2812.0KG                                               

  Shipping weight                                     3051.0KG                                               

  Shipping Height                                     2140MM, 214.0CM                                 

   Shipping Width                                      2554MM, 255.4CM                                 


  Shipping Depth                                      1210MM, 121.0CM                                 


  Color                                                       Black                                                       

   › Environmental                                                                                                               

                                                   Operating Temperature                         0 – 40 °C


  Operating Relative Humidity                 0 – 95 %                                                 


                                      Operating Elevation                              0 – 1015.9meters


                                                Storage Temperature                            -15 – 40 °C


  Storage Relative Humidity                    0 – 95 %                                                  


                                       Storage Elevation                                  0 – 15240meters


                                                    Audible noise at 1 meter                      63.0dBA
                                                                                                from surface of unit

                                         Online thermal dissipation                   28741.0BTU/hr

                                           Protection Class                                    IP20, NEMA 1

   › Conformance                                                                                                                  

    Approvals                                              EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1,            
  EN/IEC 62040-2,                                    
  EN/IEC 62040-3, EUROBAT,                  
  ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111         

  Standard warranty                                1 year on-site repair or replace               
  with factory authorized Start-Up             

   › General                                                                                                                           

                                   Bypass Connection                              5 wire (3P + N + E)

                                                        Bypass Protection Device                    250.0 

                                                      Max Bypass Input Current                    250.0A
  Product Overviewمروری بر محصول

    › Key Features                                                                                                                  

   Output power capacity                       160.0kWatts / 160.0kVA                          

  Rack Height                                           42U                                                         

  Nominal Output Voltage                       230V, 400V 3PH                                     


  Nominal Input Voltage                          400V 3PH                                               


  Output Connections                             (1) Hard wire 5-wire (3P + N + E)           
  (Battery Backup)                                      

  Input Connections                                Hard wire 5-wire (3P + N + E)                 

   Maximum Input Current                        295.0A                                                    

  Automatic self-test                                Periodic battery self-test                         

  ensures early detection of a                   

  battery that needs to                               

  be replaced.                                            


  Battery modules                                    Delivers higher availability                      

  connected in parallel                             through redundant batteries.                  


  Battery replacement                             Enables fast battery replacement,          

  without tools                                          lowering Mean Time to Repair (MTTR)  


  Intelligent battery management          Maximizes battery performance, life,      

  and reliability through intelligent,            

  precision charging.                                 


  LCD display                                           Provides schematic overview of             

  critical data for guided operation             

  and troubleshooting on color                  

  LCD touch-screen.                                  


  Manageable external batteries            Reduces preventative maintenance        

  service needs by monitoring                   

  the health and status                              

  of the external batteries and                   

  their expected runtime.                           


  Swappable batteries                              Allows quick addition of                          

  runtime capacity or replacement of        

  existing battery modules.                        

  Installed modules are automatically        

  recognized by the system.                      


  Temperature-compensated                 Prolongs battery life by regulating the     

               battery charging                                   charge voltage according to                    

  battery temperature                                 


  User-replaceable batteries                   Increases availability by allowing a         

  trained user to perform upgrades           

  and replacements of the batteries          

  reducing Mean Time to Repair (MTTR)  

    › Total Cost Ownership                                                                                                   

  5×8 Start-up service included              Required for full coverage                       
  of factory warranty                                  

  Input Power Factor Correction            Minimizes installation costs by enabling 
  the use of smaller generators                 
  and cabling.                                            

  Generator compatible                           Ensures clean, uninterrupted power       
  to protected equipment when                 
  generator power is used.                        

   Fully-rated power kVA equals kW       Reduces cost by eliminating the need    
  for an oversized UPS for                         
  Power Factor Corrected (PFC) loads.     

    › Sustainability                                                                                                                 

  نمایندگی فروش SY160K160H
                  EU CoC for UPS                                    Ensures that UPSs sold in the
                               EU are highly efficient
                         
                                                                       

    › Agility                                                                                                                              

  SmartSlot                                               Customize UPS capabilities                    
  with management cards.                         

  Scalable power capacity                     Reduces UPS over-sizing costs today by
  allowing quick power upgrades,              
  within the same footprint, later.               

               Programmable frequency                    Ensures compatibility with                       

  different input frequencies                       

  Manageability                                                                                                                 

  Audible alarms                                      Provides notification of changing            
  utility power and UPS power conditions 

  LED status indicators                           Quickly understand unit and                   
  power status with visual indicators.        

  Integrates with StructureWare             An IT-ready, scalable access                  
  Data Center Expert                               monitoring system that collects,              
  organizes, and distributes critical alerts, 
  surveillance video and key information,  
  providing a unified view of complex        
  physical infrastructure environments      
  from anywhere on the network               

  Availability                                                                                                                     

  Network manageable                           Most models provide remote                   
  power management options of the UPS 
  over the network. Many do not have       
  NMC embedded.                                     

  Redundant Intelligence Modules        Provides higher availability to the UPS   
  connected loads by giving redundant     
  communication paths to                          
  critical UPS functions.                             

                               Power Modules connected                  Enhances availability by allowing            

  in parallel                                               immediate, seamless recovery               
    from isolated module failures.                 

  User-replaceable power modules       Enables simple upgrades and                 
  replacements of the Power Modules.     

  User-replaceable batteries                   Increases availability by allowing a         
  trained user to perform upgrades and    
  replacements of the batteries reducing  
  Mean Time to Repair (MTTR)                 

  Swappable power modules                  Allows quick addition of power capacity 
  or replacement of existing power            
  modules Installed modules are               
  automatically recognized by the system.

  Modular design                                      Provides scalability, N+1 redundancy,    
  fast serviceability, and reduced               
  maintenance requirements via                
  self-diagnosing, swappable,                   
  and field-replaceable modules.               

          Configurable for N+1                            Provides high availability through           

  internal redundancy                              redundancy by allowing configuration    
  with one more Power Module than is     
  necessary to support the                        
  connected load.                                      

  Battery modules                                    Delivers higher availability through         
  connected in parallel                            redundant batteries.                                

  Automatic internal                                Supplies utility power to the connected   
  bypass                                                    loads in the event of a UPS power         
  overload or fault.                                     

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمایندگی فروش SY160K160H”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  شما شاید این را هم دوست داشته باشید

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمایندگی فروش SY160K160H”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *